IMG_0761

Jali - Historieberättare, Fredsbyggare & Musiker

Jalis är det västafrikanska mandinka-folkets musikaliska historieberättare huvudsakliga roll är att, genom musik, förmedla berättelser och skapa förståelse mellan människor.

Att vara jali är att bära en mångtusenårig tradition i sina resväskor. Jalis är västafrikanska släkten av historieberättare vars traditionella roll var att förflytta sig med kungarna från stad till stad för att förmedla nyheter, berätta historier och skapa förståelse mellan människor genom musik. Men en viktig del av jalitraditionen är också förändring och nyskapande.

Jaliya handlar om att förvalta sin historia men att samtidigt hitta en egen väg och göra något nytt med det arv man bär med sig. I en globaliserad värld där fler människor möts och nya sammanhang uppstår är jalins uppgift som sammanförande länk viktigare än någonsin.

Sousou & Maher Cissoko ser sig själva som Jalis (även kallat Griot) och i en tid
karakteriserad av ett allt hårdare klimat med skarpare gränsdragningar mellan ”vi” och ”dem” har uppgiften att skapa förståelse utkristalliserats till en central komponent av deras musikskapande.

Jalins olika roller som musiker, lovsjungare, historieberättare/bevarare, nyhetsförmedlare, konflikthanterare och fredsmäklare är under ständig utveckling och förändras utifrån vilken kontext man befinner sig och det är något som duon ständigt utforskar och utvecklar.

Jalis roll lika viktig nu som någonsin förr och Sousou & Maher arbetar målmedvetet med att skapa länkar istället för gränser.