IMG_0761

BARN & UNGA

Familje- och Skol föreställningar

Sousou & Maher Cissoko arbetar i huvudsak med 3 olika föreställningar för
olika målgrupper. Dessa konserter kan också kombineras med workshops, både musikaliska (sång, kora och västafrikanskt slagverk) och mer samtalsbaserade workshops i samarbete med etnologen Karin Elfving.

workshops

musik och kulturresor till senegalInga resor planerade i nuläget men hör av dig till jaliyaconnection@gmail.com om du är intresserad av att få information om kommande resor.

stockholm-dakar roadtripLäs mer på www.sthlmdakar.wordpress.com

Vision

-Skapa länkar istället för gränser.

Vår verksamhets syfte är att lyfta fram ytterligare dimensioner till den musikaliska upplevelsen och samtidigt ta upp frågor kring kulturell mångfald och interkulturell samverkan.

Vi vill hitta nya sätt att förmedla kunskap och skapa
diskussion bland ungdomar och verka för att människor i allmänhet lär sig hur
man alltid kan vända på kategorier och tänka inkluderande istället för exkluderande.

Som helhet är vår vision att genom musikaliska upplevelser bidra till förståelse kring att ”vi och dem” är föränderliga kategorier och att uppdelningar mellan människor snarare är föreställningar från ett visst perspektiv än fast dragna
gränser.

Vår utgångspunkt är att det är lättare att ta in diskussioner om mångfald när de kombineras med musik och illustreras av konkreta exempel.

Instrumentet kora i sig har en stor kraft och en förmåga att skapa harmoni i ett rum och göra människor mer mottagliga för att ta emot ett budskap.